Reserveer nu

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Inleiding

U bezoekt momenteel een website die wordt beheerd door het bedrijf GSM Booking SA. Het doel van dit document is om u te informeren over de Algemene Verkoopsvoorwaarden van GSM Booking SA.

De volgende bepalingen vormen een elektronisch contract waarin de algemene verkoopsvoorwaarden tussen u en van GSM Booking SA zijn vastgelegd.

De “dubbele klik” die u zal uitvoeren na het invullen van het reserveringsformulier voor uw accommodatie vormt de validatie hiervan en de onherroepelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden zodra uw reservering is gevalideerd. U kan dus alleen een stacaravan reserveren en huren als u alle onderstaande voorwaarden accepteert.

De internetgebruiker (een natuurlijke persoon met de capaciteit om een contract aan te gaan) en de van GSM Booking SA, worden hierna aangeduid als “de partijen”, en individueel als “de partij”.

Definities

In deze overeenkomst dient elk van de hierna genoemde termen geïnterpreteerd te worden volgens zijn respectievelijke definitie, namelijk:

– “het bedrijf”: GSM Booking SA

– “op afstand gesloten overeenkomst “: elke overeenkomst betreffende de reservering van accommodatie/ verhuur van een stacaravan, gesloten tussen GSM Booking SA en een klant (internetgebruiker) in het kader van een door GSM Booking SA georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand die, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt van het internetnetwerk totdat de overeenkomst is gesloten.

– Onder “klant” wordt verstaan elke natuurlijke persoon die in dit contract handelt in een individuele hoedanigheid of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon en die het recht heeft om een contract af te sluiten.

– “Reservering”: document dat de kenmerken van een door de klant gehuurde stacaravan aangeeft (*) en dat door hem moet worden ondertekend door middel van een “dubbelklik” (*) om dit een verbintenis te maken.

– “bestelling”: handeling waarbij de klant zich ertoe verbindt om een stacaravan te reserveren en het bedrijf (*) om deze te leveren onder de voorziene voorwaarden.

– “accommodatie”: huuraccommodatie in een stacaravan gehuurd en geboekt via de website www.euro-reservations.com.

– “dubbelklik”: herhaling van de validatie van de boekingsakte door de klant op de website www.euro-reservations.com. Een reservering van een accommodatie die voor de eerste keer is voltooid en gevalideerd, wordt nooit in aanmerking genomen zonder de bevestiging van de klant. Deze bevestiging kan worden gedaan door middel van een selectievakje dat de Algemene Voorwaarden accepteert.

Bedrijf

Firmanaam : GSM Booking

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Kapitaal : CHF 500.000

Ref. n° 19629/2013

Fed. n° CH-217.0.136.070-2

Adres : Case Postale 92 – 1211 Genève 13 – ZWITSERLAND

1. Voorwerp

Deze overeenkomst is een elektronische overeenkomst voor verkoop op afstand die tot doel heeft de rechten en plichten van de partijen in verband met de verhuur van stacaravans die door GSM Booking SA worden aangeboden op de website www.euro-reservations.com te definiëren. In die zin is het in overeenstemming met de geldende regelgeving, namelijk: in overeenstemming met de aanbevelingen van de OESO op het gebied van de elektronische handel.

2. Accomodaties

De op de website www.euro-reservations.com aangeboden accommodaties worden op de website gepresenteerd in het Frans, Engels en Nederlands. Iedere onderdaan van de Europese Gemeenschap en van landen, die voldoen aan Richtlijn 95/46/EG, kan zich niet beroepen op zijn gebrek aan talenkennis als clausule voor de ontbinding van het contract. De accommodatie die te huur wordt aangeboden vanop de website www.euro-reservations.com is de accommodatie die op de website www.euro-reservations.com vermeld staat, op de dag van raadpleging van die website door de internetgebruiker, en binnen de grenzen van de beschikbaarheid.

De illustraties op de site weerspiegelen de accommodaties die op de site te huur worden aangeboden, behalve in de beperkte gevallen die inherent zijn aan de technische kenmerken van het internet (resolutie en kleuren van het scherm van de internetgebruiker……….). Wegens het specifieke karakter van het internetnetwerk garandeert het bedrijf GSM booking SA niet dat alle accommodaties vanaf de website www.euro-reservations.com in real time beschikbaar zijn. In geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van een van de accommodaties zal het bedrijf de internetgebruikers informeren via zijn website of door een e-mail te sturen naar een geldig e-mailadres dat door de klant is opgegeven. Het bedrijf biedt u dan de mogelijkheid tot vervanging van de bestelde accommodatie door een gelijkwaardige accommodatie (kwaliteit en prijs), of een tegoedbon, of uw recht op annulering (annulering van uw bestelling / reservering) uit te oefenen.

3. Prijzen

De prijzen van de te huren stacaravans kunnen op elk moment door het bedrijf worden gewijzigd, met uitzondering van alle verhuurcontracten van accommodaties die reeds afgesloten zijn voor de prijs die op de website www.euro-reservations.com vermeld staat. De vermelde prijzen zijn in euro’s (€), inclusief BTW en inclusief de kosten in verband met de verwerking van de reservering.

4. Hoe reserveren ?

Reserveringen worden online geaccepteerd vanaf de website www.euro-reservations.com met een betaling (aanbetaling en/of volledige betaling) per creditcard. Om de huur definitief te maken, moet het saldo uiterlijk 6 weken voor het begin van het verblijf ontvangen zijn. Indien u minder dan 6 weken voor aankomst boekt, betaalt u het volledige bedrag.

5. Reservering en betaling van uw accomodatie

Elke reservering die door de Klant wordt ondertekend door middel van een “dubbele klik” vormt een onherroepelijke aanvaarding die slechts in de beperkte gevallen waarin dit contract voorziet, kan worden aangevochten. Elke overeenkomst van een offerte die per e-mail naar de klant wordt gestuurd en teruggestuurd naar het e-mailadres gsm_booking@bluewin.ch met een uitdrukkelijk overeenkomst vormt eveneens een onherroepelijke aanvaarding.

– Elke internetgebruiker die zijn reservering wil valideren, moet zich identificeren door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website www.euro-reservations.com.

– Na controle van de inhoud van zijn reservering, evenals de totale kosten van de reservering (huurverblijf in een stacaravan, reserveringskosten, eventuele opties), en na correctie van eventuele fouten, zal de internetgebruiker dit definitief bevestigen. Deze bevestiging wordt beschouwd als het afsluiten van het contract.

Om zijn reservering te betalen, heeft de Klant de keuze uit alle betalingsmethoden waarnaar wordt verwezen in het bestelproces van de website www.euro-reservations.com, via overschrijving, zonder uw naam en uw referentie te vergeten, en online op een beveiligde manier per kredietkaart.

Wij accepteren geen postwissels of vakantiecheques. Elke onvolledige betaling, zonder schriftelijke kennisgeving, maakt de reservering ongeldig zonder nadere kennisgeving.

De Klant garandeert het bedrijf GSM booking SA dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij het boeken van zijn accommodatie. In geval van een betaling per kredietkaart moet de Klant tijdens het boekingsproces zijn creditcardnummer ingeven, afhankelijk van het type kaart, de vervaldatum van zijn kredietkaart en het cryptogram op de achterzijde van zijn kredietkaart (3-cijferig nummer op de achterzijde van de kredietkaart). Deze betaling gebeurt via het Zwitserse platform SIX, waarvoor mogelijk bankkosten in rekening worden gebracht (buiten de eurozone).

GSM booking SA garandeert dat de betaling wordt beveiligd door S.S.L. (Secure Socket Layer) encryptie om alle gegevens met betrekking tot de betaalmethoden zo goed mogelijk te beschermen. Indien de enige betalingswijze die de Klant heeft gekozen een creditcardbetaling is, vindt de definitieve validatie van zijn reservering plaats zodra de volledige betaling van zijn verblijf in de accommodatie is ontvangen (tenzij anders vermeld).

6. Hoe wijzigt u uw verblijf ?

Reserveringen kunnen tot 6 weken voor aanvang van het verblijf en binnen de grenzen van onze mogelijkheden worden gewijzigd.

7. In geval van annulering ?

De betaalde waarborg + de administratiekosten van 40 euro, zijn verworven door GSM booking SA. In geval van annulering minder dan 6 weken voor het begin van uw verblijf, wordt de totale prijs van het verblijf verworven door GSM booking SA.

8. Annuleringsverzekering

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten met onderstaande voorwaarden:

– de bijdrage is 20 euro per verblijf, deze is volledig en alleen te betalen op het moment van de reservering. Het bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag van uw aanbetaling.

– Om ontvankelijk te zijn, moet de annulering van het verblijf uiterlijk 3 dagen na de gebeurtenis die tot de annulering heeft geleid, per aangetekende brief worden gemeld. De volledige lijst van redenen die door deze verzekering worden gedekt, wordt hieronder gespecificeerd. Elk verzoek tot annulering moet vergezeld gaan van een nauwkeurig en onbetwistbaar bewijs.

– De annuleringsverzekering garandeert de terugbetaling van de contractuele prijs van de huur van de stacaravan wanneer de annulering plaatsvindt tussen de reserveringsdatum en de geplande aankomstdatum, voor een gebeurtenis die op het moment van de reservering niet bekend of niet te voorzien was.

De door de verzekering gedekte evenementen zijn:

– Overlijden, ernstig lichamelijk letsel of ernstige ziekte van uzelf, uw echtgenoot, uw bloedverwanten in opgaande lijn, nakomelingen, broers en zussen.

– Economisch ontslag van uzelf of uw echtgenoot.

– Verhuizing na een professionele overplaatsing.

– Schade aan uw hoofdverblijfplaats door: brand, waterschade, materiële schade door diefstal of vandalisme, storm, natuurrampen. Deze lijst is volledig.

– De annuleringsverzekering houdt op te bestaan vanaf het begin van de huurperiode en kan niet in aanmerking worden genomen als een van de hierboven vermelde gebeurtenissen zich tijdens de huurperiode voordoet.

9. Uw stacaravan huren ?

De huur van uw stacaravan vindt plaats bij Esterel Caravaning 5 sterren camping in Agay, St Raphaël, 83530 (Frankrijk) in het hoogseizoen van zaterdag 17u tot zaterdag 10u (06/07-31/08), buiten deze periode, is aankomst en vertrek mogelijk tijdens de week, er zijn tarieven per nacht voor een minimum van 2 of 4 nachten. Alle huurders dienen zich aan de interne regels van Esterel Caravaning te houden en wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, verwondingen aan vakantiegangers of schade aan hun eigendommen tijdens het verblijf. Bij aankomst wordt een borg van 200 euro gevraagd voor de huur van uw stacaravan. Voor uw vertrek dient u de stacaravan schoon te maken, de koelkast te ontdooien en schoon te maken, anders worden deze diensten u aangerekend.

10. Leegstand

Bij gebrek aan een schriftelijke bevestiging van de klant dat hij/zij de datum van aankomst heeft moeten uitstellen, wordt de stacaravan 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum terug beschikbaar voor verhuur (eerste contract). Vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst geeft geen recht op terugbetaling.

11. Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan in de camping, mits aangelijnd. Dieren worden geaccepteerd (neem contact met ons op).

12. Maximale capaciteit per stacaravan & bezoeker

Om administratieve, comfort- en bewoonbaarheidsredenen moet het maximum aantal personen per stacaravan, afhankelijk van de categorie, worden gerespecteerd. Elke extra persoon die het maximaal toegestane aantal personen overschrijdt, wordt systematisch geweigerd.

13. Parkeerplaats

De plaatsen bij Esterel Caravaning zijn bedoeld voor slechts 1 auto per stacaravanplaats. Voor elke extra auto wordt door Esterel Caravaning 5 euro per dag aangerekend. Deze kan enkel naast de stacaravan geparkeerd worden als de grootte van de standplaats dit toelaat.

14. Waarschuwing

In overeenstemming met de wetgeving zijn board-shorts en shorts verboden in het zwembad van Esterel Caravaning.

15. Te betalen toeslag op de dag van aankomst bij Esterel Caravaning.

– Het dagtarief van 3 euro per dag en per persoon (gratis voor kinderen onder de 1 jaar). Dit dagtarief is inclusief water, elektriciteit en geeft u toegang tot alle infrastructuur en diensten van de camping.

– Een gemeentelijke toeristenbelasting van 0,86 euro (onder voorbehoud van wijziging) per dag en per persoon ouder dan 12 jaar.

16. Uitvoering van de reservering

GSM Booking SA behoudt zich het recht voor om de reserveringsaanvraag te weigeren in geval van een geschil met de klant, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de accommodatie binnen de grenzen van de vermelde voorwaarden en de betalingsweigering van de bank tijdens het online betalingsproces.

17. Verantwoordelijkheid

GSM Booking SA is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op afstand, ongeacht of deze verplichtingen door haarzelf of door onderaannemers moeten worden uitgevoerd, onverminderd hun recht van verhaal tegen hen. GSM Booking SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract, ten gevolge van overmacht (zoals gedefinieerd door de wet) en in het bijzonder in geval van een volledige of gedeeltelijke staking door de postdiensten, vervoerders en rampen veroorzaakt door overstromingen of branden.

18.Persoonlijke informatie

De informatie die van de Klant wordt gevraagd is noodzakelijk voor de verwerking van zijn reservering en kan worden doorgegeven aan de contractuele partners van GSM Booking SA (boekhouders, advocaten, enz.). Zij kunnen ook worden doorgestuurd naar elke instantie die bevoegd is om geschillen tussen GSM Booking SA en één van haar klanten te beslechten.

19. Overeenkomst in haar geheel

Deze algemene verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die door de Klant wordt meegedeeld, mag in deze algemene verkoopsvoorwaarden worden opgenomen, behalve in het geval van een voorafgaande overeenkomst tussen de partijen voorafgaand aan het sluiten van het contract. GSM Booking SA behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging, zijn de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling, van toepassing op elke reservering van een accommodatie.

20.Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan het Zwitserse recht, in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Dit geldt zowel voor inhoudelijke en vormvereisten. In geval van een geschil geeft GSM Booking SA de voorkeur aan een minnelijke schikking. Deze zoektocht naar een minnelijke schikking onderbreekt op geen enkele wijze de termijnen om verdere stappen te ondernemen. In de overige gevallen zijn uitsluitend de Zwitserse rechtbanken bevoegd.